Politika zaštite osobnih podataka
ČLANAK 1
(Upravitelj osobnih podataka i kontakt podaci)

Odredbe ovog dokumenta odnose se na prikupljanje i obradu svih osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje GRANDEVITA d.o.o. (u daljnjem tekstu operator).

Podaci o operateru:
Tvrtka: GRANDEVITA d.o.o.
Adresa: Jalnova ulica 49, 1000 Ljubljana
Matični broj: 8130752000
Identifikacijska številka za DDV: SI12906107
E-pošta: info@grandevita.si

Grandevita d.o.o. je registriran na Okružnom sudu u Ljubljani, SRG 2018/2819

Grandevita d.o.o. je porezni obveznik.

ČLANAK 2
(vrste obrađenih osobnih podataka)

Vrste osobnih podataka koje obrađujemo:

 • osnovne informacije o korisniku (ime i prezime, adresa prebivališta, datum rođenja, mjesto);
 • detalji za kontakt i podaci o vašoj komunikaciji s operatorom (adresa e-pošte), telefonski broj, sadržaj poštanske ili e-mail komunikacije,
 • kanal i kampanja – metoda stjecanja člana ili izvora putem kojeg je korisnik stupio u kontakt s upraviteljem (web stranica i reklamna kampanja ili kampanja, fizička trgovina);
 • podaci o kupnji i izdane račune korisnika (datum i mjesto kupnje, kupljeni predmeti, cijene kupljenih predmeta, ukupan iznos kupnje, način plaćanja, adresa isporuke, broj i datum računa, kod osobe koja je izdala račun itd.) .) i podaci o rješavanju reklamacija proizvoda;
 • informacije o korisničkoj upotrebi web mjesta operatora (datumi i vrijeme posjeta web mjestu, posjećene stranice ili URL-ovi, vrijeme provedeno na svakoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjeta web mjestu, postavke napravljene na web mjestu) i podaci o korištenju primljenih poruka (e-mail, SMS) operator;
 • podaci iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca od strane korisnika, npr. u kontekstu nagradne igre ili upotrebe konfiguratora za identificiranje optimalnih proizvoda za potrebe korisnika;
 • ostale informacije koje korisnik dobrovoljno pruža davatelju usluga na zahtjev određenim službama koje zahtijevaju te podatke.

Davatelj (upravitelj) ne prikuplja niti obrađuje vaše osobne podatke, osim kada to dopustite ili pristanete na to, ili prilikom naručivanja proizvoda ili usluga, kada se pretplatite na primanje e-časopisa, sudjelovanje u nagradnoj igri itd. ili kada postoji pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka ili davatelj ima legitimni interes za obradu.

ČLANAK 3
(osnova za obradu osobnih podataka)

Osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno radi ispunjavanja naših obveza koje su nam propisane zakonom ili kada je to potrebno radi ispunjenja naših obveza, na temelju ugovora s vama. Također obrađujemo osobne podatke kada pristanete na obradu vaših osobnih podataka. Međutim, svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku.

ČLANAK 4
(Svrha obrade osobnih podataka)

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu:

 • pravni i ugovorni odnosi,
 • pristanak pojedinca,
 • legitimni interes,
 • istraživanje tržišta,
 • oglašavanje i informacije.

ČLANAK
(pohrana osobnih podataka)

Osnovne osobne podatke o kontaktima čuvamo sve dok na našem web mjestu imate status registriranog korisnika. Osobne podatke dobivene na temelju vašeg pristanka zadržavamo do opoziva.

Podaci o izdanim računima čuvaju se 10 godina od datuma izdavanja.

Podaci dobiveni zbog ispunjenja obveza koje proizlaze iz zaključenog ugovora čuvaju se 5 godina nakon ispunjenja ugovora.

Na kraju razdoblja čuvanja, osobni se podaci trajno i učinkovito brišu ili anonimiziraju tako da gube karakter osobnih podataka.

ČLANAK 6
(prijenos osobnih podataka)

Vi odlučujete hoćete li nam svoje osobne podatke dostaviti dobrovoljno ili ne.

Neodavanje određenih kategorija osobnih podataka može rezultirati nemogućnošću pružanja usluge ili odbijanjem sklapanja ugovora.

ČLANAK 7
(pristup osobnim podacima)

Pristup vašim osobnim podacima imaju samo osobe unutar tvrtke GRANDEVITA d.o.o., koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka i treće strane s kojima tvrtka GRANDEVITA d.o.o. sklopila ugovor o obradi podataka tj. ugovorni obrađivači osobnih podataka.

Ugovorni obrađivači osobnih podataka su:

 • Računovodstvena služba; odvjetničke tvrtke i drugi pružatelji pravnih savjeta,
 • pružatelji obrade podataka i analitike,
 • Održavatelji IT sustava,
 • davatelji usluga e-pošte (npr. Mailchimp i drugi),
 • pružatelji sustava upravljanja odnosima s kupcima (npr. Microsoft);

Ugovornim obrađivačima zabranjeno je izvoziti osobne podatke u treće zemlje i međunarodne organizacije.

ČLANAK 8
(prava koja se odnose na osobne podatke)

Iz tvrtke GRANDEVITA d.o.o. možete u bilo kojem trenutku zatražiti da budete informirani ili obrađeni sa svojim osobnim podacima, koje osobne podatke obrađuje, svrha obrade osobnih podataka, tko su korisnici tih osobnih podataka, razdoblje čuvanja i kriteriji za određivanje razdoblje zadržavanja. Također možete zatražiti da vas tvrtka obavijesti o postojanju automatiziranog odlučivanja i razlozima njegove uporabe, važnosti njegove upotrebe i planiranim posljedicama.

Također možete zatražiti ispravak netočnih podataka i ograničenje obrade kada:

 • Osporavate točnost podataka, određeno vrijeme potrebno za provjeru točnosti podataka.
 • Obrada je nezakonita, ali vi ne tražite brisanje podataka, već ograničavate njihovu obradu.
 • Kad više ne trebamo osobne podatke, ali vi ih trebate za polaganje prava i obranu pravnih zahtjeva.

Ako su ispunjeni uvjeti navedeni u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, možete zatražiti brisanje svih svojih osobnih podataka (Right to be forgotten). U svakom slučaju, kada su podaci prikupljeni na temelju vašeg pristanka koji ste naknadno opozvali.

Također možete zatražiti ispis svojih osobnih podataka u strukturiranom i čitljivom obliku. Te podatke možete jednostavno proslijediti drugom kontroloru

Protiv GRANDEVITA d.o.o. imate priliku podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje ako smatrate da GRANDEVITA d.o.o. obradom vaših osobnih podataka krši mjerodavno pravo.

ČLANAK 9
(ostvarivanje prava)

Obratite se svojim zahtjevima iz prethodnog članka bilo kojem kontaktu operatera navedenom u članku 1. ovog dokumenta.

Kako bismo pružili osobne podatke, možda ćemo od vas zatražiti da dostavite dokaz svog identiteta. Ako to ne uspijete pouzdano dokazati, možemo odbiti vaš zahtjev iz prethodnog članka.

Dužni smo odgovoriti na vaš zahtjev iz prethodnog članka čim se s njim upoznamo i pribavimo relevantne podatke. Najkasnije u roku od 15 dana od primitka vašeg zahtjeva.

Back to Top
Dodano v košaricu
Shopping Cart
Close

Nema proizvoda u košarici.